American Burger 04. May 2012

Arbetar nu som PropMaster för långfilmen American Burger.

En skräck-komedi i Monty Python stil.

Roligt att framställa och hitta rekvisita som ska fungera för handlingen.